Voorgeschiedenis

Redactie

Hemmy Clevis (1953-2022), Jan Thijssen (1943-2016) en Jaap Kottman stonden in 1989 aan de wieg van het Deventer Systeem en vormden samen met Peter Bitter en Sebastiaan Ostkamp, die zich al snel bij hen voegden, jarenlang de redactie. Zij controleerden de catalogi en gaven de nieuwe typennummers uit. Bitter schreef de eerste handleidingen en ontwierp de zogeheten Opzoekschema’s Deventersysteem, waarin van elk basistype een voorbeeld werd opgenomen, gerubriceerd per baksel, per functiecategorie en op hoofvorm. De Opzoekschema’s zijn later door Nina Jaspers en Sebastiaan Ostkamp omgezet naar een 700 pagina’s tellend pdf-document met bookmarks die tussen 2012 en 2019 veel gebruikt is. Sinds de lancering van de website in juni 2019 heeft de website de Opzoekschema’s vervangen.

Sinds de online lancering wordt de redactie gevormd door Sebastiaan Ostkamp, Aleike van de Venne en Mieke Tolboom. Met het oog op de voorbereiding van een collegereeks is Roos van Oosten als meedenker aangehaakt. De beheerder van de website en database is Jan Verhoek (Javinto). Zij maken halfjaarlijks een nieuwsbrief om de communicatievoorziening te verbeteren.  

Moederdatabase

Hoewel er al bij het onderzoek voor Steden in Scherven (1999) is gewerkt met een eerste primitieve versie van een database, heeft het meer dan twee decennia geduurd voor er een werkbare online variant is gekomen met foto’s en afbeeldingen van alle uitgegeven Deventer Systeemcatalogi. In 2002/2003 stelde de Ruud van Beek stichting voor het eerst gelden beschikbaar voor een professionele database. Om een lang verhaal kort te maken: drie ICT’ers later en vele euro’s en jaren verder was er nog geen werkbaar exemplaar. In 2017 heeft de Ruud van Beekstichting een laatste bedrag ter beschikking gesteld, tezamen met een bijdrage van de Keramiekstichting Smeele Van der Meulen. Jan Verhoek (Javinto) kreeg de eer en kon in juni 2019 op het Assembled Articles 6 congres in Zwolle de langverwachte lancering van de website wereldkundig maken.

Een persoonlijke terugblik op de voorgeschiedenis van het Deventer Systeem heeft wijlen Hemmy Clevis beschreven in 2020. Het artikel ‘Het Deventer Systeem, een voorgeschiedenis’, verscheen in 2022 in: Delven naar de Middeleeuwen.

H. Clevis 2022: ‘Het Deventer Systeem, een voorgeschiedenis’, in: J.P. Bakx, J. de Bruin, J. van Horssen en S. Jongma, Delven naar de Middeleeuwen. Studies aangeboden aan Epko J. Bult, SPA-Uitgevers, 153-157.