Over ons

De mensen achter het Deventer Systeem

Hemmy Clevis, Jaap Kottman en Jan Thijssen staan aan de wieg van het Deventer Systeem. Peter Bitter kwam daar snel bij. Jaap Kotttman ging zich toeleggen op het glas en voerde het beheer hierover uit. Peter Bitter nam het beheer van het aardewerk voor zijn rekening. Hij ontwierp de opzoekschema’s en schreef de grootste delen van de eerste twee handleidingen.

Later ging Hemmy Clevis zich inzetten voor offline versie van het systeem gevolgd door een online versie. Intussen had Sebastiaan Ostkamp de gelederen versterkt en nam eerst een deel van het beheer van het aardewerk op zich, later voornamelijk.

Bij het digitaal beschikbaar stellen van het materiaal heeft Nan van der Meer een grote rol gespeeld bij de invoer van de data en bij het in Indesign opstellen van de opzoekschema’s.

Jan Thijssen overleed eind 2016. Jaap Kottman nam eind 2018 afscheid en droeg zijn taak over aan Mieke Tolboom. Valeria de Groot en Hemmy Clevis hebben naar de definities gekeken en die zo optimaal mogelijk weergegeven voor de online versie. Zij hebben ook – aanvankelijk samen met Jan Thijssen - naar andere mogelijkheden voor een classificatiesysteem gekeken.

Nina Jaspers schreef de inleiding bij de geautomatiseerde PDF die tussen 2012 en 2019 courant was alsmede het Stappenplan om te publiceren volgens het Deventer Systeem. Ook beheert en ontwikkelt zij de kleurenschema's voor bakselgroepen.

Jan Verhoek is de uiteindelijke bouwer van deze online versie van het systeem.

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van het Deventer Systeem ligt bij de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek (Spa-onderzoek).