Over ons

De huidige dagelijkse redactie van het Deventer Systeem bestaat uit Sebastiaan Ostkamp (Specialistisch Archeologisch Onderzoek), Aleike van de Venne (Kerament) en Mieke Tolboom (BAAC). Ostkamp en Van de Venne richten zich op het aardewerk, Tolboom op het glas. Een redactieraad is in oprichting.

Nan van der Meer (Zwolle) speelt al jaren een onmisbare rol bij de invoer van gegevens.

De website is sinds juni 2019 online. Hij is ontworpen door en wordt onderhouden door Jan Verhoek (Javinto). Hij is tot stand gekomen dankzij gelden vanuit de Ruud van Beekstichting en een bijdrage van de Keramiekstichting Smeele van der Meulen. Een abonnementsstructuur is nodig om de website te onderhouden.

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van het Deventer Systeem ligt bij de ANBI Stichting Promotie Archeologie (SPA-) Onderzoek.