Over het Deventer Systeem

De naam en de bedenkers

Het Deventer systeem is het classificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuws aardewerk en glas. Het is ontwikkeld door Hemmy Clevis, Jaap Kottman en Jan Thijssen. De eerste twee publicaties werden gepresenteerd in 1989. 
Omdat de allereerste publicatie over Deventer ging, wordt het systeem ook wel ‘Deventer systeem’ genoemd.

Het Deventer Systeem wordt beheerd door de ANBI Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek (SPA-onderzoek). Alle digitale rechten op het Deventer Systeem zijn overgedragen door H. Clevis aan de Stichting Promotie Archeologie (SPA) die deze vervolgens weer heeft overgedragen aan SPA-Onderzoek.

Beheer en toezicht

SPA-Onderzoek heeft als een van haar doelstellingen het ontwikkelen (en beheren) van digitale toegangen tot archeologische informatie. Beheer is daarbij essentieel waardoor er een ‘redactieraad’ is die toe ziet op de informatie die toegevoegd wordt aan de moederdatabase.
Het beheer van het systeem ligt voor het aardewerk bij Sebastiaan Ostkamp, bijgestaan door Peter Bitter en Hemmy Clevis en voor het glas bij Mieke Tolboom, bijgestaan door Sebastiaan Ostkamp, Peter Bitter en Hemmy Clevis.
De kleurenschema's voor de bakselgroepen en de geautomatiseerde toepassing daarvan op grafieken in Excel ontwikkelt en beheert Nina Jaspers, bijgestaan door Sebastiaan Ostkamp.

Opzoekschema's

De opzoekschema’s zijn ontworpen door Peter Bitter, naar PDF met snelkoppelingen naar vormtypes omgezet door Nina Jaspers en later in Indesign gezet door Nan van der Meer, bijgestaan door Sebastiaan Ostkamp en Mieke Tolboom. De invoer van data in de moederdatabase voorafgaand aan de online presentatie van het Deventer Systeem wordt geregeld door Nan van der Meer.

Variatiebreedte
Iedereen kan de opzoekschema’s voor aardewerk en glas raadplegen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat er binnen een bepaald type een variatiebreedte is.

Alle voorwerpen die tot één type behoren zijn uitsluitend te raadplegen via een online abonnement op het Deventer Systeem. Dat geldt ook voor alle faciliteiten met betrekking tot het online invoeren van data en het verkrijgen van tekstblokken voor de catalogus. Zie hiervoor onze pagina abonnementen.