Nieuwsbrief 2, juni 2023

Nieuwsbrief 2

Hierbij de tweede nieuwsbrief van de Deventer Systeem redactie! Wij zijn alweer ruim een half jaar verder opnieuw bij elkaar gekomen om ontwikkelingen en verbeterpunten te bespreken. Sinds de laatste veranderingen in oktober zijn mede dankzij de gebruikers dan ook wederom een aantal verbeteringen doorgevoerd.

 

Recente wijzigingen website

·        De werkstroom voor het aanleveren van een nieuwe catalogus staat online. Met het toenemend aantal catalogi gaat hiervoor, zoals in de Nieuwsbrief van oktober 2022 staat aangegeven, voor 20 catalogi-blokjes via de werkruimte-route één uur gerekend worden. Kleine catalogi tot 50 blokjes zullen binnen twee weken worden gecontroleerd. Bij meer blokjes zal de aanlevertermijn in overleg worden bepaald. Aangeraden wordt om in PvE’s hier al rekening mee te houden. Aanvragen voor de controle van een catalogus kunnen worden gedaan bij: redactie@deventersysteem.nl. De redactieleden zullen onderling verdelen wie de controle uitvoert. In de toekomst zal hiervoor een applicatie op de website worden gemaakt.

·        In de werkstroom is ook een link naar een online videotutorial opgenomen waarin wordt uitgelegd hoe de exportfunctionaliteit van een catalogus vanuit de werkruimte werkt. Deze functionaliteit is ontworpen door Jort Maasin het kader van de Noord-Zuidlijn. De videotutorial vervangt de eerdere handleiding.

·        De zoekfunctie is uitgebreid met een veld voor zoeken op vindplaats/gemeente.

·        Wanneer bij een object wordt gekeken staat nu in de verwijzing naar de catalogus altijd de eerste auteur genoemd.

Er is nu de mogelijkheid om per ingevoerd object/ catalogusblokje fouten aan de redactie door te geven. Bij elk object staat rechts een veld met ‘meldingen over dit object’ waar je commentaar of een opmerking kunt plaatsen. De redactie krijgt hiervan een melding en kan zo zorgen dat eventuele fouten aangepast worden.
Binnen het abonnement Werkruimte is het mogelijk om objecten te uploaden middels een Excel. De voorbeeld upload Excel is uitgebreid en aangepast.
 

Binnenkort verwacht:

De lijsten onder de tab Beschrijvingen gaat worden opgeschoond en heringericht.
De ingevoerde waarden van de velden bodem, additieven en herkomst staan in de planning om op te schonen.  
 

Op 21 juni is er weer een Assembled Articles congres – inschrijven kan nog een paar dagen! Via https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2023/05/assembled-articles-studiemiddag-middeleeuws-en-post-middeleeuws-aardewerk-en-glas

 

Verbeteringen van het systeem

Samen met de werkgroep aardewerk en glas van SAMPL is er op 9 juni een controlemiddag gepland bij Hogeschool Saxion in Deventer om gezamenlijk oude ingevoerde catalogi na te lopen op invoer- en overzetfouten. Inmiddels zijn er al veel fouten uitgehaald, maar dit is nog niet systematisch nagelopen.

 

Opmerkingen op velden kunnen aangebracht worden door eenieder gebruik te maken van het veld “Meldingen over dit object”. Elke melding wordt bijzonder gewaardeerd! Samen maken we het systeem beter!

Tot de volgende nieuwsbrief in oktober!

 9_juni_2023_Saxion