Nieuwsbrief 1, oktober 2022

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Deventer Systeem redactie! Dit lijkt ons een goed middel om bij iedereen bekend te maken wat er sinds de online lancering van het Deventersysteem.nl in juni 2019 gebeurd is en waar wij op de achtergrond mee bezig zijn. Onlangs zijn wij met de (nieuwe) redactieleden Sebastiaan Ostkamp, Mieke Tolboom en Aleike van de Venne, de website ontwikkelaar en beheerder Jan Verhoek bijeengekomen in Rotterdam om verbeterpunten te bespreken. Verder is Roos van Oosten bij het overleg aangehaakt als meedenker. Daar zijn al een aantal verbeteringen uitgekomen die jullie als gebruikers misschien al hebben gezien. 

Recente wijzigingen website

Zoekfuncties

De zoekfuncties zijn uitgebreid, zodat in plaats van één kenmerk op verschillende kenmerken gezocht kan worden (bodem, oor, afwerking, decoratie, productiecentrum). 

Schermafbeelding van de nieuwe zoekfuncties

Volgorde catalogi

De catalogi lijst staat nu gesorteerd op de website; het is nog de wens om hier sorteermogelijkheden in aan te brengen. 

English Terminology

Er is een extra tabblad met English Terminology. Opgenomen is hier een vertaalde lijst van Deventer Systeem baksels en additieven. 

Schermafbeelding English Terminology

Fouten rapporteren

Binnenkort verschijnt de mogelijkheid om per ingevoerd object/ catalogusblokje fouten aan de redactie door te geven. Helaas staan er namelijk best nog wat fouten op de website. Deze moeten eruit gehaald worden door alle catalogi systematisch na te lopen. Wij willen iedereen vragen om zijn/haar eigen catalogi na te lopen en bij het vinden van fouten deze te melden, zodat wij tussendoor al dingen kunnen aanpassen. Soms gaat het om typefouten, verkeerde beschrijvingen, verkeerd uitgedeelde typenummers (die nu door meer inzicht aangepast kunnen worden), incomplete titels van catalogi, etc. Hierbij de oproep om van deze mogelijkheid gebruik te maken.1 Daar wordt de website alleen maar beter en gebruiksvriendelijker door! 

1] NB fouten in de literatuurlijst hoeven niet doorgegeven te worden. Deze gaan we in de toekomst op een andere manier inrichten en een gerichte verbeterslag voor doorvoeren, waarbij hopelijk aangesloten kan worden op bestaande opensource software speciaal voor literatuur (Zotero). 

Nieuwe database

Om de website toekomstbestendig te maken is de database onlangs gemigreerd van MySQL naar Postgresql. De gebruiker merkt daar niets van, hoogstens dat de database nog sneller resultaten geeft. 

 

Werkstroom

Wij zijn verder nog bezig met het opzetten van een werkstroom om duidelijk te maken hoe een nieuwe catalogus aangeleverd kan worden. Dit kan of rechtstreeks via de werkruimte op de website of door een PDF in te sturen. In beide gevallen controleert de redactie de typennummers. De situatie was tot nog toe vooral liefdewerk oud papier, dikwijls ook met te lange nakijktermijnen als gevolg. In de nabije toekomst willen we voor de controle van 20 catalogi-blokjes één uur in rekening brengen, in combinatie met heldere afspraken over nakijktermijnen. Jan Verhoek zal zorgdragen dat dit alles via de website soepel kan verlopen. 

Content verrijking 

Hemmy Clevis heeft kort voor zijn overlijden ervoor gezorgd dat alle aardewerken objecten die in de 17 afleveringen van het Corpus Middeleeuws Aardewerk (gepubliceerd in de jaren 1983-1997) voorzien zijn van een Deventer-Systeemcode en zijn opgenomen in de database. De CMA-publicaties zijn een grote aanwinst, omdat het complexen bevat met een goede datering en een korte looptijd. Een andere belangrijke inhoudelijke verrijking die in de laatste twee jaar gerealiseerd is, is het opnemen van pottenbakkerscentra, zoals de ruim 300 objecten uit de publicatie Werra keramiek uit Enkhuizen van de hand van Anton Bruijn. 

Verder groeit de database continue aan met recente archeologische rapportages. De database omvat momenteel ruim 26.000 objecten afkomstig uit meer dan 450 publicaties. 

Instellingen licentie

Het Deventer-Systeem wordt meer en meer gebruikt in het onderwijs en om hierin te voorzien heeft Hogeschool Saxion en binnenkort ook Universiteit Leiden een campus-licentie op het Deventer Systeem afgesloten. Elke student en elk staflid van deze instelling kan met een het mailadres van de instelling het Deventer-Systeem raadplegen. Voor het afsluiten van deze nieuwe abonnementsvorm kan contact met Jan Verhoek opgenomen worden. 

Extra's

Jort Maas heeft in het kader van het Noord-Zuidlijn-project het Deventersysteem verrijkt met een upload functionaliteit (Excel-upload) en met de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit het Deventersysteem een export te maken om een Indesign-catalogus te maken. Catalogus-blokjes hoeven op deze manier niet meer overgetypt te worden. Een uitgebreide handleiding hierop is beschikbaar. 

Tot maart!

Wij willen vanaf nu 2x per jaar bij elkaar komen als redactie om te overleggen. Eén keer per jaar willen we een breder overleg beleggen met een nog op te zetten redactieraad, idealiter gekoppeld aan een aardewerkcongres. Na elk overleg zal er een nieuwe nieuwsbrief verschijnen. De volgende nieuwsbrief staat voor maart op de planning. Tot dan!