Kleurenschema voor bakselgroepen

Bakselgroepen met kleurcodering

Sinds 2011 werkt het Deventer Systeem met standaard kleurcodes voor de afzonderlijke bakselgroepen binnen het Deventer Systeem nadat ze zijn gepresenteerd op 'Assembled Articles 4, Symposium on Medieval and Post Medieval Ceramics' (Jaspers 2011, 93-99). De kleurcodes zijn ontwikkeld en worden beheerd door Nina Jaspers. De kleuren zijn zoveel mogelijk associatief gekozen (rood voor roodbakkend aardewerk, grijs voor grijsbakkend, etc.) in navolging van de gangbare afkortingen binnen het Deventer Systeem (“r” voor roodbakkend aardewerk, “bak” voor bakpan, etc.). Gebruik van zoveel mogelijk associatieve kleuren is een goede methode gebleken om de leesbaarheid van grafieken te verhogen. Bovendien vergemakkelijken de standaardkleuren het vergelijken van grafieken met bakselverdelingen tussen verschillende publicaties aanzienlijk.

Zie afb. Kleurenwaaier bakselcodes hieronder voor een voorbeeld van een cirkeldiagram met bakselgroepen volgens de kleurcodes, en zie de afbeelding daaronder voor het complete kleurenschema met de bijbehorende RGB-waarden (beeldschermkleuren). Ook is de maximale looptijd van de bakselgroepen weergegeven zoals deze in Nederlandse en Vlaamse bodem voorkomen. De sorteervolgorde van de bakselgroepen wordt gehanteerd bij het maken van tellijsten en catalogi. De standaard sorteervolgorde van de baksels is sinds de introductie van de kleurcodes in 2011 gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van het opzoekschema. Voor de gewijzigde volgorde is gekozen omdat bij het bepalen van de standaardkleuren volgens de associatieve methode (rood voor Nederlands roodbakkend aardewerk, roodtinten voor geïmporteerd roodbakkend aardewerk, grijs voor grijsbakkend aardewerk, etc.) er enkele inconsequenties in de sorteervolgorde bleken geslopen. Het lokale, Nederlandse roodbakkend aardewerk komt vóór alle geïmporteerde rode baksels. Hetzelfde geldt voor het grijs, wit, tinglazuuraardewerk, etc. Daarnaast verloopt de volgorde van de bakselgroepen zoveel mogelijk chronologisch. Mayenaardewerk is dus de vroegste bakselgroep binnen het Deventer Systeem en proto-steengoed (s5) komt vóór bijna-steengoed (s4) en écht steengoed (s1 en s2). Industrieel steengoed (s3) is onder de industriële baksels gegroepeerd.

Een volledig herziene versie is per najaar 2020 beschikbaar via de Deventer Systeem website en vervangt de eerdere versies sinds 2011. Er zijn sinds 2011 meerdere nieuwe bakselgroepen aan het Deventer Systeem toegevoegd, daarvoor zijn nu ook nieuwe kleurcodes toegekend. Om het gebruik van de standaard kleurcodes te faciliteren is er een Excel-bestand met een ingebouwde makro ontwikkeld die de gedefinieerde kleurcodes automatisch aan de grafieken toekent. Het Excel-bestand, voorzien van een gebruiksaanwijzing op het eerste tabblad kunt u hieronder downloaden.

Deventer Systeem Bakselcodes kleurenschema 2020.xls

Bij gebruik van dit excel-bestand kunt u de volgende referentie gebruiken:
Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2020: Kleurcodes voor bakselgroepen binnen het Deventer Systeem, Herziene versie excel-bestand September 2020, Amsterdam.

Bibliografische referenties

Bij gebruik van de standaard kleurcodes voor de bakselgroepen in het Deventer Systeem kunt u verwijzen naar het artikel waar de kleurcodes voor het eerst zijn gepresenteerd:
Jaspers, N.L., 2011: "Twee digitale toepassingen voor het Deventer Systeem: bladwijzers en standaard kleurcodes voor bakselgroepen". In: Assembled Articles 4. Symposium on Medieval and Post Medieval Ceramics, Zwolle, 89-100.

 

Grafiek afbeelding

Afb: kleurenwaaier bakselcodes

 

Afbeelding tabel

Afb: bakselcodes kleurentabel