Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Deventer Systeem

Voor het on-line gebruik van het Deventer Systeem op www.deventersysteem.nl gelden de onderstaande voorwaarden. 

Versie 1.0, juni 2019.

Partijen

Dienstverleners 

Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek - hierna te noemen 'SPAO' - gevestigd Veemarkt 38, 8011 AJ  Zwolle, kvk 41024647 te Zwolle. 

Javinto gevestigd Hendrik Figeeweg 3-F, 2031 BJ  Haarlem, kvk 34251607 te Amsterdam is de technisch en administratief dienstverlener van deze site. Javinto onderhoudt de site, zorgt dat deze optimaal beschikbaar is en verleent tweede-lijns support. Daarnaast int Javinto de abonnementsgelden voor de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek. 

Afnemers

De gebruiker respectievelijk houder van een abonnement op de website, hierna te noemen 'gebruiker'.

Artikel 1 gebruik

Deze website heeft een serieus karakter. De gebruiker houdt zich aan de geldende omgangsnormen zoals deze ook in het maatschappelijk verkeer geaccepteerd zijn waar het communicatie betreft met andere gebruikers in de website. Indien de gebruiker problemen met andere gebruikers ervaart, zal hij de beheerders van de website hiervan op de hoogte stellen. 

Gebruikers die zich niet houden aan de genoemde voorwaarden, dan wel op andere wijze het gebruik van de website weten te frustreren, zulllen worden geweerd.

Artikel 2 abonnementen

Alleen een geldig abonnement geeft recht op toegang tot de website. Een abonnement is geldig indien deze binnen de daarvoor gestelde termijn is betaald. De dienstverleners behouden zich het recht voor om registraties met ongeldig abonnement per direct te beëinidigen. 

Een abonnement wordt afgesloten voor de duur van een jaar. Indien halverwege die periode een upgrade plaats vindt, dan wordt de verlopen periode niet in mindering gebracht op de meerprijs van de upgrade. Indien een abonnement voortijds wordt beëindigd dan wordt geen restitutie verleend over de resterende periode van het abonnement. 

Alle tarieven zijn exclusief BTW. Op deze tarieven is de Nederlandse BTW van toepassing. Indien een geldig europees BTW-nummer wordt ingevoerd, dan zal de BTW verlegd worden volgens de intracommunautaire regels met betrekking tot het leveren van electronische diensten aan ondernemers. Particulieren in landen van de EU alsmede alle abonnees buiten de EU betalen het nederlandse BTW tarief.

Artikel 3 support en beschikbaarheid

De website is 7 dagen in de week, 24 uur per dag beschikbaar. In verband met onderhoud kunnen korte onderbrekingen echter voorkomen. Onderhoud wordt zoveel mogelijk buiten werktijd gepland. 

Bij vragen over of problemen met de website, kan een e-mail gestuurd worden naar info@deventersysteem.nl. Vragen worden in principe binnen twee werkdagen beantwoord.

Artikel 4 privacy en veiligheid

Alle data die de gebruiker invoert, wordt alleen op deze website gebruikt. Data uit de 'werkruimte' van de gebruiker zal alleen zichtbaar zijn voor de gebruikers die de abonnee zelf toegang tot zijn werkruimte verleend heeft ; tenzij de gebruiker data zoals catalogi en objecten bewust heeft overgedragen aan de publieke database.

Een uitzondering geldt voor de beheerders van de website die zich toegang tot deze data kunnen verschaffen indien ondersteuning daarom vraagt. Beheerders krijgen ook statistische informatie te zien zoals ingevoerde totalen om zicht op gebruik van de website te krijgen.

Andere gebruikers krijgen hoogstens de naam van de gebruiker of de naam en website van de organisatie te zien indien hierdoor aangemaakte objecten aan de publieke database zijn toegevoegd.

De website maakt gebruik van Google Analytics. Dat gebeurt alleen om inzicht in het gebruik van de website te krijgen en de gebruikerservaring te verbeteren.

De website is alleen opvraagbaar via een versleutelde (SSL) verbinding. Verder zijn de meest gangbare beveiligingsmethodieken voor webapplicaties toegepast om inbraak te voorkomen. De gebruiker verplicht zich om zorgvuldig met zijn toegangsgegevens om te gaan en deze niet aan anderen te overhandigen. 

De website en de data worden gehost bij een datacenter in Nederland. 

Artikel 5 bewaartermijn

Het is ten alle tijden mogelijk om de registratie te beëindigen. Daarbij zal de gehele werkruimte - inclusief catalogi, objecten, afbeeldingen en literatuurlijsten - verwijderd worden. Organisatie, gebruikers en abonnementhistorie blijven echter om fiscale redenen zeven jaar lang bewaard. Mailadressen van gebruikers worden echter wel verwijderd.